ការសម្អាតបរិស្ថាន

29-05-18 Thyra Piv 0 comment

e6

សិស្សានុសិស្ស នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានរួមគ្នាសម្អាតសំរាមតាមដងផ្លូវជាប់មាត់ទន្លេ ដែលនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាន។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណហ្គ្រីនខនទ្រីបីយូតធឺ (Green Contributor) ដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះឡើង។