ការរំពឹងទុក

ក្រមចរិយាធម៌ និងក្ដីរំពឹងអំពីឥរិយាបថ

ការពិចារណា : ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាអន្ដរជាតិហ្សាម៉ាន់់ អ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹង ៖

 • ចេះពិចារណាអំពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃ
 • មានចិត្ដស្មោះត្រង់នៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់
 • ចេះស្ដាប់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេនិយាយ
 • គោរពទីកន្លែងរបស់អ្នកដទៃ
 • សុំការអនុញ្ញាតមុននឹងប្រើទ្រព្យសម្បត្ដិអ្នកដទៃ
 • មានភាពត្រឹមត្រូវ និងយុត្ដិធម៌ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងចេះព្យាយាមស្វែងយល់អំពីហេតុផលនៃទង្វើរបស់អ្នកដទៃ
 • ចេះគោរពបរិស្ថាន

ទំនាក់ទំនង : ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាហ្សាម៉ាន់អន្ដរជាតិ អ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹង ៖

 • ចេះយកចិត្ដទុកដាក់នៅពេលអ្នកដទៃកំពុងតែទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក
 • ចេះបញ្ជាក់អំពីខ្លួនឯងឱ្យបានច្បាស់លាស់
 • ចេះរំលែកគំនិតយោបល់របស់ខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃ
 • គោរពសិទ្ធិជំទាស់របស់អ្នកដទៃ
 • ជម្រាបប្រាប់អ្នកដទៃក្នុងលក្ខណៈសុជីវធម៌ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន ប្រសិនបើអ្វីដែលគេនិយាយធ្វើឱ្យគេមានអារម្មណ៍មិនល្អ

កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ : ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាហ្សាម៉ាន់អន្ដរជាតិ អ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹង ៖

 • ធ្វើការដោយចុះសម្រុងនឹងគេដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដែលមាន
 • សហការគ្នាដោយប្រើការគិតគូរយ៉ាងលម្អិតនិងយុទ្ធសាស្ដ្រដោះស្រាយបញ្ហា
 • វាយតម្លៃស្ថានភាពមុននឹងធ្វើការសម្រេចដ៏មានតម្លៃ
 • ចេះបត់បែន និងមានឆន្ទៈទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរ

ការចេះគួរសម :  ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាអន្ដរជាតិហ្សាម៉ាន់ អ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹង ៖

 • ចេះគួរសមជាមួយអ្នកដទៃ ចូរចងចាំត្រូវនិយាយពាក្យ «សូមមេត្ដា សូមអរគុណ និងសូមមេត្ដាអភ័យទោស»
 • ចេះសំដែងការដឹងគុណចំពោះអ្នកដទៃ
 • ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចូលរួមនិងការរៀនសូត្រ
 • ចេះគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក
 • ចេះគោរពពេលវេលា
 • ដើរ និងនិយាយដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ និងក្ដីគោរព នៅពេលចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត

ការតាំងចិត្ដ  : ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាអន្ដរជាតិហ្សាម៉ាន់ អ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹង ៖

 • ចេះរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួន
 • ជាអ្នកសិក្សាយ៉ាងសកម្ម និងចេះរក្សាការបំពេញការងារ
 • តែងតែបំពេញការងារបានល្អប្រសើរបំផុត និងខិតខំព្យាយាម
 • បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងចេះក្រោកឈរចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានជំនឿជាក់
 • ចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើ
 • គាំទ្រអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេច

ជាមួយនឹងការតាំងចិត្ដខាងលើ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹង ៖

 • ចេះរៀបរយខ្លួនស្អាតបាត និងស្លៀកឯកសណ្ឋានសាលាឱ្យបានសមរម្យ អំឡុងពេលរៀននិងម៉ោងអប់រំកាយ
 • ការប្រព្រឹត្ដិទំលាប់ល្អនៅកន្លែងអាហារដ្ឋាន
 • ការប្រព្រឹត្ដិទំលាប់ល្អ និងការអនុវត្ដវិធានសុវត្ថិភាព នៅលើរថយន្ដដឹកសិស្ស ឬនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដែលសាលាបានចាត់ចែង
 • ទប់ស្កាត់ថ្នាំជក់ គ្រឿងស្រវឹង ឬថ្នាំញៀននៅគ្រប់ពេលវេលា