កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម

ជារឿយៗ ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាពអប់រំផ្សេងៗរបស់សាលាតែងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ នាខែនីមួយៗ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មាតាបិតាសិស្ស។ សាលាផ្ដល់ជូនសកម្មភាពអប់រំដូចជា ៖

  • សិក្ខាសាលាចែករំលែកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សិស្ស ព្រមទាំងប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះគ្រួសារសិស្ស
  • ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស ជាសាធារណៈ
  • ពិធីអបអរទិវាគ្រួសារ
  • ទិវាខ្លែង
  • ដំណើរផ្សងព្រេងសិល្បៈសម្រាប់កុមារតូច
  • ដំណើរផ្សងព្រេងអំពីការចម្អិនអាហារ
  • កម្មវិធីអក្ខរកម្ម/កម្មវិធីសំណួរចម្លើយ
  • កម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសល្យ
  • កម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សា
  • ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា
kg-activity-1
kg-activity-2