បរិក្ខារ

មានវានុវត្ដន៍ បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កុំព្យូទ័រ និងក្ដារខៀនឆ្លាតវៃ ដែលមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតរួចជាស្រេច។ ផលធៀបជាមធ្យមរវាងគ្រូនិងសិស្ស គឺ 6:1 ។

kg-classroom

ស្ថិតនៅជាន់ទីពីរ និងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀន។ យើងមានបណ្ណារក្សដែលធ្វើការពេញម៉ោងចំពោះរាល់ការងារទូទៅទាក់ទងនឹងសៀវភៅ ឬធនធានសម្រាប់អានជាច្រើន ទាំងជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស។

kg-library

ស្ថិតនៅជាន់ទីពីរ បន្ទប់ធំទូទៅ មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវ។ សាលាមានគ្រែដែលផ្ដល់ផាសុខភាពដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស។

kg-sleeping-room

មានកន្លែងធំទូលាយនៅក្រៅអគារ ដែលសិស្សអាចលេងបាននៅពេលចេញលេង។ ទីធ្លាក្មេងលេងពណ៌បៃតងរបស់យើងមានជម្រាលក្មេងលេង និងកន្លែងស្វែងយល់ពីខ្សាច់និងទឹក ដែលនាំឱ្យសិស្សរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិ និងទទួលបានបទពិសោធន៍តាមរយៈសកម្មភាពផ្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យ។

kg-playground

ហ៊ុមព័ទ្ធដោយរបងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់សិស្ស។ មានកន្លែងប្ដូរសំលៀកបំពាក់ធំទូលាយ ជាមួយនឹងកន្លែងងូតទឹក និងបន្ទប់ទឹក ដើម្បីផ្ដល់ភាពរីករាយខ្លាំងបំផុតដល់សិស្សក្នុងម៉ោងហែលទឹក។

kg-swimming-pool

ស្ថិតនៅជាន់ទី១ មានតុនិងកៅអីសមរម្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្អូនៗ។ តុកៅអីរបស់យើងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កុមារតូច​ៗក្នុងការញុំាអាហារ។

kg-lunch-area