ជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់សិស្សសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់

30-05-18 Thyra Piv 0 comment

3558

ជាថ្មីម្ដងទៀត សិស្សានុសិស្សពីសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់សម្រេចបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីការ ប្រឡងប្រជែងគណិតវិទ្យាអូឡាំព្យាដរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី និងសាលាក្នុងតំបន់អាស៊ាន (SIMOC) ជាលើកទី៣ នៅសិង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់១៧ ខែកក្ដដា។ សិស្សឆ្នើមរបស់យើងទទួលបានមេដាយមាសចំនួន១ ប្រាក់២ និងសំរឹទ្ធិ៦។ យើងខ្ញុំ សូមសំដែងអំណរគុណនិងអបអរ ចំពោះសិស្សដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាព ទៅតាមជំនាញនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានសិក្សាពីសាលា ចាប់ពីដើមដល់ចុងឆ្នាំសិក្សា។ យើងខ្ញុំមានមោទនភាព! សូមអបអរ!

Click for SIMOC results